Venligst vis hensyn!

Kære bådejer

Hvis du oplever at skraldestativerne ude på molerne er fyldt,  så bær venligst dit affald videre ind til containerne der står på kajgaden.

Skrald/affald der henstår tiltrækker måger og rotter!

Med venlig hilsen

Havnekontoret