Nyheder

HVIL I FRED

Niels Christian Victor de Bang, Søllerød, er afgået ved døden den 5. oktober. Han blev 89 år.

Hvis man siger Niels de Bang i Vedbæk, så vil mange nikke genkendende og sikkert også anerkendende. Han var således i 17 år formand for Søllerød Grundejerforening og valgtes fra 2002 som formand for Vedbæk Havn Bådelaug og medlem af Vedbæk Havns bestyrelse. Fra januar 2007 blev han valgt til næstformand i Den erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn, hvor han har ydet en betydelig indsats for havnen og dens brugere.

Niels de Bangs stillingsbetegnelse var direktør og orlogskaptajn. Men går man bag facaden, fandt man et usædvanligt spændende menneske, der havde en finger med i spillet både her og der. Erhvervsmæssigt fra den ene lederpost til den næste i forsikringsbranchen og medstifter af og direktør i Hertz & Co. Forsikringsrådgivere I/S. Privat plaskede Niels de Bang med Holbergs ord husvant til søs. Han har opnået markante resultater i alt, hvad han har beskæftiget med, og da han i 2015 fratrådte som næstformand i Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn, kunne han se tilbage på sammen med daværende borgmester Jens Ive og daværende havnefoged Tom Olsen at have stået for havnens ombygning og udvidelse. Niels de Bang var et beskedent menneske, men han kunne uden sværdslag tage en stor del af æren for, at Vedbæk Havn i dag fremstår så flot og fremtidssikret.

Da han for nogle år siden fyldte 85 år, var vi nogle, der fik sat havnens store flag op, så Niels og hans selskab kunne sidde på Nautilus og glæde sig.

Niels de Bang var typen, der fik “the job done”. Det gav resultater og ikke nødvendigvis altid venner. Men Niels var en uvurderlig støtte for dem, han tog under sine vinger. Han betød meget for Vedbæk Havn, og helt i hans ånd har han forberedt sin begravelse i detaljer. Det betyder blandt andet, at han gerne ser, havnens store flag udlånes, så det kan lægges på hans kiste.

Begravelsen fandt sted fra Søllerød Kirke d. 15/10.