Orientering fra Bestyrelsen – marts 2024

Vedbæk Havn har 13. marts 2024 tabt en sag i Lyngby Ret.

Sagen handlede i korte træk om, hvorvidt Havnebestyrelsen med eksisterende praksis og vedtægter som grundlag kan underkende en ansøgning om et bådfællesskab/sameje.

Når det er relevant at kunne underkende den type ansøgning, er det fordi et konstrueret sameje/bådfællesskab kan være en smutvej uden om den venteliste, der nu engang er til en bådplads i havnen.

I dag er der ventetid på 3-5 år for en plads i havnen, så det er vigtigt, at havnens bestyrelse er meget grundige i håndteringen af sager, der potentielt omgår denne venteliste. Ligeså er det vigtigt at have de rigtige redskaber til dette.

Rettens afgørelse vil betyde en skærpelse af vedtægterne og i værste tilfælde til en betydelig indskrænkning af muligheden for sameje/bådfællesskab. Sidstnævnte vil bestyrelsen forsøge at undgå i videst muligt omfang, idet der findes både eksisterende og forventelig også fremtidige bådfællesskaber, hvis formål bestyrelsen ikke betvivler.

Havnens bestyrelse har besluttet at sætte behandling af ansøgninger om sameje/bådfællesskab samt tildeling af pladser i bero for nærværende. Desuden overvejer bestyrelsen, om sagen skal ankes eller ej.