Information

Vores faciliteter

Møntvask – 100 kr. for 4 timer. Tid bestilles på havnekontoret.

Bad, toilet og el er gratis for gæster.

Brændstof

Tankeanlægget er beliggende mellem bro E og F

12,90

11,40

Vores vejr