Vinter i bassin

Her er hvordan vi anbefaler at du skal gøre hvis din båd skal overvintre i havnebassinet

Båden

Båden skal være forsynet med stærkt tovværk og være dobbelt fortøjret til 4 pæle.
Det er en god ide at have kødben på tovværket – endnu bedre er det at have en kæde og fjedre.
Brug knyttet stik omkring klamperne.
Sæt godt med fendere ud.
Sørg for at fald og sejl er surret godt fast.
Tjek vind og vandstand jævnligt.
Havnekontoret vil gerne være behjælpelig med at fortøjre båden.
Du kan lægge din båd hvor du ønsker i vinterperioden 1 nov-1 april – båden skal blot være retur på sin egen plads inden 1 april.

Strøm

Hvis du skal have permanent landstrøm tilsluttet skal du have et målerkabel på som købes via havnekontoret.
Er strømstikket sat i uden om et måler kabel gør vi opmærksom på at det koster 60 kr. pr. døgn.