Takster

(Alle beløb er i DKK)
Sidst beregnet nettoprisindeks er 105,8 (pr. 01-JUL-2021)

Gældende priser for 2023 er fastsat til 3% stigning

Pladsbredde Eks. moms Inkl. moms
2,00 – 2,99 m 2.488 3.111
3,00 – 4,99 m 2.545 3.181
5,00 m og større 2.655 3.319
Fartøjer med fast liggeplads ved pier 2.655 3.319
Pladsbredde Eks. moms Inkl. moms
2,00 – 2,99 m 2.911 3.638
3,00 – 4,99 m 2.976 3.720
5,00 m og større 3.104 3.881
Fartøjer med fast liggeplads ved pier 3.104 3.881
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
1,00 – 4,99 m 180 225
5,00 m og større 240 300

Priserne er inkl. EL. Det er muligt at fravælge el, såfremt man ikke benytter havnens ladestandere.

Der skal benyttes el-kabel med måler for gæster liggende i havnen i mere end 24 imer. El-kabel fås på havnekontoret mod et depositum.

Korttidsgæster Priskategori (pladsbredde) Eks. moms Inkl. moms
1 Uge 0 – 2,99 m 1.000 1.250
2 Uger 0 – 2,99 m 1.480 1.850
1 Måned 0 – 2,99 m 2.480 3.100
Korttidsgæster  Priskategori (pladsbredde) Eks. moms Inkl. moms
1 Uge 3,00 – 3,99 m 1.000 1.250
2 Uger 3,00 – 3,99 m 1.680 2.100
1 Måned 3,00 – 3,99 m 2.880 3.600
Korttidsgæster Priskategori (pladsbredde) Eks. moms Inkl. moms
1 Uge 4,00 m og større 1.000 1.250
2 Uger 4,00 m og større 1.840 2.300
1 Måned 4,00 m og større 3.320 4.150
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
1,00 – 4,99 m 58 72
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
Op til 1,50 m 1.169 1.461
1,50 – 199 m 1.448 1.860
2,00 m og større 1.701 2.126
Vinterplads på P-pladsen Vinterplads i bassin
Bådens areal (længdexbredde) x 202 kr. + moms = 252 kr. pr. kvm. Beregnes med 40% af den faste plads for en sommersæson
2023 Priskategori Eks. moms Inkl. moms Information
Løft til og fra trailer* (pladslejer i havnen) 268 335 *Indregistreret landevejs trailer, jollevogn og lignende, som må trækkes af bil u/3.500 kg
Løft til og fra trailer* (gæster) 348 435 *Indregistreret landevejs trailer, jollevogn og lignende, som må trækkes af bil u/3.500 kg
Løft < 5 tons, op til 1 time 396 495 Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk
Løft > 5 tons, op til 1 time 716 895 Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk
Løft < 5 tons, op til 6 timer 716 895 Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk
Løft > 5 tons, op til 6 timer 1.116 1.395 Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk
Løft < 5 tons, op til 48 timer 1.436 1.795 Båd afsat i stativ. 200 kr. pr. ekstra døgn
Løft > 5 tons, op til 48 timer 2.228 2.785 Båd afsat i stativ. 250 kr. pr. ekstra døgn
Alle løft er inkl. lån af højtryksrenser (180 bar)

Havnen kan ligeledes tilbyde at veje din båd.

Havnen tilbyder udlejning af slibeudstyr i op til 2 døgn.

Det koster 100 kr. pr. døgn samt 10 kr. pr. brugt skive.

Bookning skal ske gennem Havnekontoret.

Pr. påbegyndt 30 min. Eks. moms Inkl. moms
248 310
Pris pr. uge, kun efter aftale Eks. moms Inkl. moms
308 385
Mastelængde Eks. moms Inkl. moms
Op til 10 m 727 909
10 m og længere 1.123 1.403
Mål i meter Eks. moms Inkl. moms
3,5 x 2,6 667 834
4,0 x 2,8 1.005 1.257
5,0 x 3,5 1.261 1.576

Kan bådejer ikke flytte sin båd efter henvisning fra havnepersonalet, vil havnen blive nødt til at flytte båden. Dette faktureres 1.000 kr. inkl. moms til bådejer.

Fartøjer med fast plads i havnen og gæster med sæsonplads kan i kortere perioder være tilkoblet strøm for opladning af batterier uden beregning. Ved hyppig eller længerevarende (mere end 24 timer) tilkobling til strøm skal der benyttes el kabel med måler. Kablet udleveres fra havnekontoret mod depositum.

Aflæsning af el målere sker pr. 1 april og pr. 31. oktober. Aflæsning rekvireres fra havnekontoret på mail, og oplyses ved at besvare samme mail.

Taksten for strøm er for perioden 1. april til og med 31. oktober 2023 fastsat til 2,75 kr. pr. kWh. Der tages forbehold for ændringer i tilfælde af ekstraordinære stigninger i markedsprisen for el, som det var tilfældet i 2022.

Gæster med behov for strøm skal købe ”el-pakker” eller låne el kabel med måler mod depositum.

Alle strømkabler skal være med CE-stik og min. 3 x 25 mm2.

Fartøjer på land må kun være tilsluttet havnens stikkontakter, når ejeren er til stede.

Ekspektanceliste gebyrer Eks. moms Inkl. moms
Opskrivnings gebyr 1.080 1.350
Årligt gebyr 148 185

Det årlige gebyr indbetales første gang ved opskrivning og derefter hver den 1. april.

Depositum ved tildeling af brugsret til bådplads

Ved leje af bådplads underskriver parterne en gensidig kontrakt. Depositum beregnes som DKK 20.000 pr. pladsmeter eller DKK 25.000 inkl. moms ved et nettoprisindex fra juli 2010 på 93,5. For 2022 gælder nettoprisindekset 105,8 (juli,2021), hvor i 2023 er der prisstigning på 3% svarende til DKK 29.138 pr. breddemeter, eller DKK 7.284,50 pr. påbegyndt interval á 25 cm.

Pr år. Pr. netto tons Eks. moms Inkl. moms
Fartøjer 228 285
Hyttefade m.v 285 357
Pr. påbegyndt døgn Eks. moms Inkl. moms
Fartøjer 128 160

8.1 Fravigelse i skærpende henseende fra ovenstående bestemmelser kan ske, hvor et anmeldt fartøj på grund af størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre dette påkrævet.

8.2 Havnebestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til fortolkning eller forståelse af foranstående, ligesom havnebestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra dem.

Godkendt på havnebestyrelsens møde den 14. november 2022 til ikrafttrædelse pr. 01. januar 2023
Underskrevet
Jens Ive                                              Ida B. Bogason
formand                                             næstformand

Alle henvendelser om bådpladser skal ske til Havneadministrationen
Vedbæk Havnekontor
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk
Hjemmeside: www.vedbaek-havn.dk
E-mail: havnefoged@vedbaek-havn.dk
Havnefoged: Lars Olsen Tlf.: 4589 1223