Takster 2024

(Alle beløb er i DKK)
Regulering af takster beregnes på baggrund af stigning i nettoprisindeks fra 1. juli forrige år (2022) til sidste år (2023).

Gældende priser for 2024 er reguleret med 3,6% stigning i forhold til 2023

Pladsbredde Eks. moms (afrundet) Inkl. moms
2,00 – 2,99 m 2.578 3.222
3,00 – 4,99 m 2.635 3.294
5,00 m og større 2.750 3.437
Fartøjer med fast liggeplads ved pier 2.750 3.437
Pladsbredde Eks. moms (afrundet) Inkl. moms
2,00 – 2,99 m 3.014 3.768
3,00 – 4,99 m 3.082 3.853
5,00 m og større 3.215 4.019
Fartøjer med fast liggeplads ved pier 3.215 4.019
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
1,00 – 4,99 m 188 235
5,00 m og større 248 310

Priserne er inkl. EL. Det er muligt at fravælge el, såfremt man ikke benytter havnens el-standere.

Der skal benyttes el-kabel med måler for gæster liggende i havnen i mere end 24 imer. El-kabel fås på havnekontoret mod et depositum.

Korttidsgæster Priskategori (pladsbredde) Eks. moms Inkl. moms
1 Uge 0 – 2,99 m 1.036 1.295
2 Uger 0 – 2,99 m 1.532 1.915
1 Måned 0 – 2,99 m 2.568 3.210
Korttidsgæster  Priskategori (pladsbredde) Eks. moms Inkl. moms
1 Uge 3,00 – 3,99 m 1.036 1.295
2 Uger 3,00 – 3,99 m 1.740 2.175
1 Måned 3,00 – 3,99 m 2.984 3.730
Korttidsgæster Priskategori (pladsbredde) Eks. moms Inkl. moms
1 Uge 4,00 m og større 1.036 1.295
2 Uger 4,00 m og større 1.908 2.385
1 Måned 4,00 m og større 3.440 4.300
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
1,00 – 4,99 m 60 75
Bådbredde Eks. moms (afrundet) Inkl. moms
Op til 1,50 m 1.210 1.513
1,50 – 199 m 1.541 1.926
2,00 m og større 1.762 2.202
Vinterplads på P-pladsen Vinterplads i bassin
Bådens areal (længde x bredde) x 261 kr. inkl. moms pr. kvm.

Benyttes trailer eller stativ, som har større længde eller bredde, er det den største længde/bredde der anvendes i beregning af bådens areal.

Beregnes med 40% af den faste plads for en sommersæson
2023 Priskategori Eks. moms Inkl. moms Information
Løft til og fra trailer* (pladslejer i havnen) 276 345 *Indregistreret landevejs trailer, jollevogn og lignende, som må trækkes af bil u/3.500 kg
Løft til og fra trailer* (gæster) 360 450 *Indregistreret landevejs trailer, jollevogn og lignende, som må trækkes af bil u/3.500 kg
Løft < 5 tons, op til 1 time 408 510 Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk
Løft > 5 tons, op til 1 time 744 930 Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk
Løft < 5 tons, op til 6 timer 744 930 Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk
Løft > 5 tons, op til 6 timer 1.156 1.445 Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk
Løft < 5 tons, op til 48 timer 1.488 1.860 Båd afsat i stativ. 210 kr. pr. ekstra døgn
Løft > 5 tons, op til 48 timer 2.308 2.885 Båd afsat i stativ. 260 kr. pr. ekstra døgn
Alle løft er inkl. lån af højtryksrenser (180 bar)

Havnen kan ligeledes tilbyde at veje din båd.

Havnen tilbyder udlejning af slibeudstyr i op til 2 døgn.

Det koster 100 kr. pr. døgn samt 10 kr. pr. brugt skive.

Bookning skal ske gennem Havnekontoret.

Pris pr. uge, kun efter aftale Eks. moms Inkl. moms
312 390
Mastelængde Eks. moms Inkl. moms
Op til 10 m 732 915
10 m og længere 1.128 1.410
Længde på stativ i meter Eks. moms Inkl. moms
3,0 672 840
4,0 1.012 1.265
5,0 1.268 1.585

Kan bådejer ikke flytte sin båd efter henvisning fra havnepersonalet, og havnepersonalet kan blive nødt til at flytte båden, faktureres bådejeren 1.000 kr. inkl. moms for flytningen.

Fartøjer med fast plads i havnen og gæster med sæsonplads kan i kortere perioder være tilkoblet strøm for opladning af batterier uden beregning. Ved hyppig eller længerevarende (mere end 24 timer) tilkobling til strøm skal der benyttes el kabel med måler. Kablet udleveres fra havnekontoret mod depositum.

Aflæsning af el målere sker 1. april og 31. oktober. Aflæsning rekvireres fra havnekontoret på mail, og oplyses ved at besvare samme mail.

Taksten for strøm er pr. 1. januar 2024 fastsat til 3,25 kr. pr. kWh. Der tages forbehold for ændringer i tilfælde af ekstraordinære stigninger i markedsprisen for strøm.

Gæster (dags-billet) har strøm inkluderet. “El-pakke” kan dog fravælges, hvis der ikke er behov for strøm. Korttidsgæster (en uge eller mere) med behov for strøm skal låne el kabel med måler eller bi-måler mod depositum.

Alle strømkabler skal være med CE-stik og min. 3 x 25 mm2.

Fartøjer på land må kun være tilsluttet havnens stikkontakter, når ejeren er til stede.

Ekspektanceliste gebyrer Eks. moms (afrundet) Inkl. moms
Opskrivnings gebyr 1.118 1.398
Årligt gebyr 156 195

Det årlige gebyr indbetales første gang ved opskrivning og derefter hver den 1. april.

Depositum ved tildeling af brugsret til bådplads

Ved leje af bådplads underskriver parterne en gensidig kontrakt. Depositum beregnes som DKK 20.000 pr. pladsmeter eller DKK 25.000 inkl. moms ved et nettoprisindeks fra juli 2010 på 93,5. For 2024 beregnes depositum med 30.176 kr. pr. breddemeter inkl. moms, eller 7.544 kr. inkl. moms pr. påbegyndt interval á 25 cm.

Pr år. Pr. brutto tons Eks. moms Inkl. moms
Fartøjer 236 295
Hyttefade m.v 296 370
Pr. påbegyndt døgn Eks. moms (afrundet) Inkl. moms
Fartøjer 133 166

8.1 Fravigelse i skærpende henseende fra ovenstående bestemmelser kan ske, hvor et anmeldt fartøj på grund af størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre dette påkrævet.

8.2 Havnebestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til fortolkning eller forståelse af foranstående, ligesom havnebestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra dem.

Godkendt på havnebestyrelsens møde den 15. november 2023 til ikrafttrædelse pr. 01. januar 2024
Underskrevet

Ida B. Bogason                                            Jens Ive
Formand                                             Næstformand

Alle henvendelser om bådpladser skal ske til Havneadministrationen
Vedbæk Havnekontor
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk
Hjemmeside: www.vedbaek-havn.dk
E-mail: havnefoged@vedbaek-havn.dk
Havnefoged: Lars Olsen Tlf.: 4589 1223