Flagreglement

Vedbæk Havns Flagmast er anbragt på havnens Nordlige Molehoved, og udført som en messanmast med rå og gaffel. Der føres alle dage en vimpel fra mastetoppen.På fest- og flagdage føres Dannebrog under gaflen.
Klubflag og -standere kan føres i perioden fra standerhejsning til standernedhaling.

Mål og farver på flag og vimpler mv.:

Dannebrog’s og vimplernes farve er orlogsrød, svarende til den røde farve i yachtflaget.
Dannebrogs højde (dvs. flagets stående lig).skal være 2 meter plus/minus 10 cm.
Vimplens længde tilpasses vejrliget, dog maksimalt 5 meter.

Klubflag og –standere højde skal være 70 cm plus/minus 5 cm. Længden må ikke overstige 2 x højden. Iøvrigt følges det officielle danske flagreglementet.

Klubstandernes placering:
Klubflag og –standere sættes under råen i dertil anviste fald.
Faldene nummereres fra nord til syd, således at det nordligste fald har nr. 1 og det sydligste nr. 8.
Faldene er anvist således:
1. Vedbæk Sejlklub
2. Vedbæk Kano- og Kajakklub
3. Vedbæk Søspejderklub, Vikingerne
4. Ledigt
5. Vedbæk Fritidsfiskerklub
6. Vedbæk Dykkerklub
7. Vedbæk Motorbådsklub
8. Vedbæk Bådelaug
Foreslået af Vedbæk Havns Samarbejdsudvalget, den 13. januar 2015 og tiltrådt af Vedbæk Havn’s
Bestyrelse, den 14. Januar 2015