Orientering fra Bestyrelsen – april 2024

Havnens bestyrelse har besluttet ikke at anke dommen som faldt den 13. marts 2024 i Lyngby Ret, fordi havnereglementet – uagtet et andet udfald i landsretten – skal skærpes for i fremtiden at undgå lignende situationer, der udfordrer tilliden til ventelistesystemet.

Havnebestyrelsen vurderer, at en skærpelse af havnereglementet desværre er et nødvendigt skridt. Også selvom en skærpelse kan medføre en indskrænkning af mulighederne for de mange, der ønsker at gøre tingene ordentligt. Det er måden, hvorpå vi undgår, at de få kan underminere tilliden til ventelisterne.

Med solid rådgivning i ryggen er der i disse dage ved at blive formuleret et revideret havnereglement, som efter godkendelse i bestyrelsen vil blive offentliggjort på havnens hjemmeside, sådan at anvisning af nye faste pladser kan genoptages.