Vision for Vedbæk

Vision for Vedbæk – herunder havnen – følge med på dette link:

https://sammenom.rudersdal.dk/da-DK/projects/visionsplan-for-vedbaek